Odsotnost odpovedi.

Kolikor ni drugače določeno v tej Pogodbi, odsotnost ali zamuda pri izvrševanju katere koli pravice, sredstva ali ugodnosti strank ne predstavlja odpovedi tej pravici, sredstvu ali ugodnosti. Prav tako delna izvršitev pravice, sredstva ali ugodnosti ne prekludira strank pred nadaljnjimi izvršitvami pravic, sredstev ali ugodnosti.

10.3. Salvatorna klavzula.

V primeru, da katero koli izmed določil te Pogodbe postane neveljavno ali protipravno, bo spremenjeno v minimalnem potrebnem obsegu, tako, da bo postalo veljavno in skladno s pravom. Kolikor tovrstna sprememba ni mogoča, se šteje neveljavno ali protipravno določilo za nezapisano, kar pa ne vpliva na veljavnost preostanka te Pogodbe

What Our Clients Say
1 review