POLITIKA ZASEBNOSTI

Upravljanje z osebnimi podatki

Upravljavec posredovanih osebnih podatkov, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je RENTACARSLO D.O.O., s sedežem na Prisojna Pot2, 6310 Izola, Slovenija, Matična številka: 6969879000, Davačna številka: 33844399 e-naslov:info@rentacarslo.eu tel. št.: +386331550733.

Če nalagate slike na spletno mesto, se izogibajte nalaganju slik z vključenimi vdelanimi podatki o lokaciji (EXIF GPS). Obiskovalci spletnega mesta lahko prenesejo in izvlečejo vse podatke o lokaciji iz slik na spletnem mestu.

RENTACARSLO D.O.O., upravljalec portal www.rentacarslo.eu , se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke hranil in obdeloval v skladu z GDPR in veljavno slovensko zakonodajo (Zakonom o varstvu osebnih podatkov).

Obseg in namen obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov) bomo obdelovali na podlagi vaše privolitve izključno za namene pošiljanja e-novic ter skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Pridobivanje osebnih podatkov

Osebne podatke pridobimo na naslednje načine:

  • preko obrazcev za neobvezno povpraševanje oz. zavezujočo rezervacijo;
  • ob telefonski komunikaciji s stranko;
  • ob neposredni osebni komunikaciji s stranko;
  • ob e-poštni komunikaciji s stranko;
  • ob elektronski komunikaciji s stranko pri neposrednem sporočanju (t.i. instant messaging programi);
  • ob sodelovanju v naši nagradni igri;

Pri pošiljanju e-novic nam s tehničnimi programskimi rešitvami pomagajo naši pogodbeni partnerji. Vaše osebne podatke bomo posredovali le tem pogodbenim partnerjem, ki jih ne smejo uporabljati za nobene druge namene. Podatkov ne bomo pošiljali drugim tretjim osebam, jih prodajali ali na kakršenkoli drug način uporabljali v namene, ki niso skladni z zgoraj opisanim namenom obdelave ter zanje nismo prejeli vaše izrecne privolitve.

Namen zbiranja in obdelava osebnih podatkov

Rezervacija:

Osebne podatke v največji meri uporabljamo za dokončanje in upravljanje rezervacije vašega najema vozila.

Mnenja gostov:

Vaše osebne podatke lahko uporabimo, da vas prek elektronske pošte po koncu najema vozila povabimo, da oddate komentar.

Pomoč uporabnikom:

Vaše podatke uporabimo, ko nas potrebujete – to vključuje pomoč pri iskanju računa, dobavnice, pogodbe in odgovore na vprašanja glede vaše rezervacije.

Druge vrste komunikacij:

Občasno lahko z vami stopimo v stik prek elektronske pošte, pošte, telefona ali tekstovnega sporočila. To je odvisno od kontaktnih podatkov, ki jih delite z nami. Če menimo, da vas bo neka ponudba zanimala, se lahko odločimo, da vas pokličemo po telefonu.

Marketing:

Naročnino na marketinške e-novice lahko vedno odpoveste.

Vaše podatke lahko uporabimo tudi v marketinške namene, v kolikor to omogoča zakon. Glede na podatke, ki jih delite z nami, vam lahko v mobilnih aplikacijah ali na spletnih straneh tretjih oseb, vključno s socialnimi omrežji, prikažemo (individualizirano) ponudbo. Zavezujemo se, da vaših podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam.

Analitična podpora:

Občasno lahko vaše podatke uporabimo tudi za namene raziskave trga, segmentacijo kupcev in druge statistične obdelave.

Pristojni organi

Osebne podatke razkrijemo organom pregona in drugim vladnim organom, v kolikor je to zahtevano v zakonu ali pa je potrebno za preprečitev, zaznavo ali sodni pregon kaznivih dejanj in prevar.

Zavezujemo se, da vaših podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam ali drugim osebam v namene oglaševanja.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov bomo ravnali v skladu z ZVOP-1 in GDPR. Za zavarovanje osebnih podatkov izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki preprečujejo nepooblaščeno obdelavo podatkov ter njihovo uničenje, spremembo ali izgubo.

Rok hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili dokler ne prekličete privolitve za prejemanje e-novic. Vašo privolitev lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo na naslov RENTACARSLO D.O.O., s sedežem na Prisojna Pot2, 6310 Izola, Slovenija,, ali po elektronski pošti na e-naslov: info@rentacarslo.eu . Preklic privolitve nima vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravice posameznika pri obdelavi osebnih podatkov

Skladno z določbami ZVOP-1 in GDPR imate:

pravico dostopati do posredovanih osebnih podatkov in njihovo kopiranje;

pravico zahtevati popravek posredovanih osebnih podatkov;

pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov oziroma preklicati privolitev k obdelavi osebnih podatkov v celoti ter zahtevati njihov izbris;

pravico zahtevati posredovanje obdelovanih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ki vam omogoča njihov prenos k drugemu upravljavcu.

Navedene pravice lahko uveljavljate na podlagi pisne zahteve, ki jo pošljete na naslov RENTACARSLO D.O.O., s sedežem na Prisojna Pot2, 6310 Izola, Slovenija, ali po elektronski pošti na e-naslov: info@rentacarslo.eu

V kolikor menite, da je pri obdelavi vaših osebnih podatkov prišlo do kršitve določb Zakona o varstvu osebnih podatkov ali Splošne uredbe o varstvu podatkov, imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

Sprememba te politike

To politiko lahko občasno spremenimo. Morebitne spremembe politike bomo objavili na tej strani. Z uporabo portala www.rentacarslo.eu in pri komunikaciji z nami kot potencialni kupec naših storitev, se strinjate z vsakokratno tukaj navedeno politiko.

RENTACARSLO D.O.O., Prisojna Pot 2, 6310 Izola, Slovenija

What Our Clients Say
2 reviews